MADDE 1 : TARAFLAR

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), merkezi Teknopark Ankara İvedik Osb Mah. 2224 Cad. No: 1/187 (C Blok No:614) Yenimahalle/ Ankara adresinde bulunan İmpektra Bilişim Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.(“İMPEKTRA”), ve www.asinpan.com (Asinpan) internet sitesine üye olan internet sitesi kullanıcısı (“ÜYE”) arasında gerçekleşmektedir.
İşbu Sözleşme’ de İMPEKTRA ve ÜYE tek tek “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

MADDE 2 : KONU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme’nin konusu, İMPEKTRA’nın sahip olduğu internet sitesinden ÜYE’nin faydalanması ile ilgili Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesinden ibarettir.
Sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin sözleşmenin ilerleyen bölümlerinde detaylandırılmıştır.

MADDE 3 : KULLANIM KOŞULLARI

İşbu Sözleşme’de belirtilen faaliyete ilişkin kullanım koşullarını İMPEKTRA değiştirme hakkını saklı tutar. Gerçekleşen bu değişiklikler aynı tarihte geçerli olmak üzere web sitesinde yayınlanacak ve kullanıcıların bilgisine sunulacaktır. ÜYE bu değişiklileri peşinen kabul etmiş sayılmaktadır.
İMPEKTRA, asinpan içerisindeki tüm bilgileri, dökümanları, formları ve içerikleri dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir.

MADDE 4 : TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 ÜYE, Asinpan internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, İMPEKTRA’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
4.2 ÜYE, Asinpan internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ÜYE’yi bağlayacaktır.
4.3 ÜYE, Asinpan şifresini başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından İMPEKTRA’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, İMPEKTRA’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
4.4 Asinpan kullanarak mağazalarına eklenen ürünlerin sorumluluğu tamamen ÜYE’ye aittir.
4.5 İMPEKTRA, ÜYE verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve mağaza ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. ÜYE, Asinpan’ı kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden İMPEKTRA’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
4.6 İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ÜYE, ihlallerden cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, İMPEKTRA’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, İMPEKTRA’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
4.7 İMPEKTRA, ÜYE’nin üyeliğini her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde silme ve hesabını bloke etme hakkı vardır. ÜYE İMPEKTRA’nın bu hakkını peşinen kabul eder. Bu durumda, İMPEKTRA’nın hiçbir sorumluluğu yoktur.
4.8 İMPEKTRA, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
4.9 İMPEKTRA, Asinpan internet sitenin içeriğini ve tasarımını dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
4.10 İMPEKTRA, güvenlik riski oluşturabileceğine karar verdiği üyenin üyeliğini silme ve hesabını engelleme hakkına sahiptir. Üye bu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda İMPEKTRA’nın hiçbir sorumluluğu yoktur.
4.11 İMPEKTRA, güvenlik riski oluşturabileceğine karar verdiği üyenin üyeliğini silme ve hesabını engelleme hakkına sahiptir. Üye bu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda İMPEKTRA’nın hiçbir sorumluluğu yoktur.
4.12 ÜYE’nin satın aldığı abonelik paketi dâhilinde tarayabileceği ve mağazasına ekleyebileceği ürün sayısı sınırlıdır. Daha fazla ürün taramak istediğinde uygun paketi seçerek abonelik statüsünde değişiklik yapabilir. Paket değişiklik işleminin yapıldığı tarih baz alınarak ÜYE’nin mevcut paketinin bitimine kalan süresine göre fiyatlandırma yapılmaktadır.
4.13 Asinpan, Amazon’un tanımladığı kurallara uygun şekilde Amazon API’lerini kullanarak ÜYE’nin ürün bulmasını taahhüt eder. Asinpan, Amazon’un bazı durumlarda API üzerinde yapabileceği anlık değişiklikler veya Amazon API’lerine erişim sorunu olması durumunda, ÜYE’nin bunu destek sayfasından bildirmesi durumunda aksiyon almayı taahhüt eder ancak bu durumda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
4.14 ÜYE, Amazon üzerinde yapacağı tüm işlemlerin sorumluğunu kendisi almaktadır. İMPEKTRA, ÜYE’nin Amazon üzerinde yapacağı herhangi bir işlem için sorumluluk kabul etmez. Asinpan ÜYE’nin yazılım üzerinde yaptığı ayarlar ve filtrelere göre ÜYE’nin ürün bulmasını sağlar. Bu ürünlere ait sorumluluk tamamen ÜYE’ye aittir.
4.15 Amazon’daki tüm işlemlerin sorumluluğu ÜYE’ye aittir. İMPEKTRA, ÜYE’nin Amazon hesabının karşılacağı herhangi bir durdurma, askıya almaya veya engellenme durumunun sorumluluğunu kabul etmez. ÜYE, bunların hepsini peşinen kabul eder.
4.16 Bu sözleşme, ÜYE’nin üyeliğini iptal etmesi veya İMPEKTRA tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. İMPEKTRA, ÜYE’nin üyelik sözleşmesinin herhangi bir maddesini ihlal etmesi durumunda ÜYE’nin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
4.17 ÜYE’nin, üyelik işlemini yapması, bu sözleşmede bulunan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. Bu sözleşme, ÜYE’nin üyelik işlemini yaptığı andan itibaren karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.
4.18 ÜYE abonelik sonlandırma işlemi yapmadıkça her ay sonu seçili paketin o ayki tutarı ÜYE’nin sistemde bulunan kayıtlı varsayılan kartından tahsil edilecektir.

MADDE 5 : İPTAL VE İADE

5.1 Abonelik sonlandırma başvurusu yapıldığında, abonelik süresi sonunda otomatik tahsilat yapılmayacak ve ÜYE’nin Asinpan kullanım hakları sonlandırılacaktır. Tahsil edilmiş abonelik ücretleri iade edilemez, başka bir ÜYE ye aktarılamaz.
5.2 ÜYE, paket yenileme tarihinden önce iptal başvurusunda bulunmadığı müddetçe, her ay satın almış olduğu paket yenilenerek faturalandırılır. ÜYE, bu ücretin İMPEKTRA tarafından tahsil edilmesinin peşinen kabul eder.
5.3 Üyelik iptal edilebilir, fakat İMPEKTRA’ya ödenen ücretler iade edilmez.
5.4 Üyelikler duraklatılamaz, geçici olarak durdurulamaz ve devredilemez. ÜYE, üyeliğini iptal ettiğinde mevcut aboneliğinin süresi sona erene kadar Asinpan kullanmaya devam edebilir.

MADDE 6 : GİZLİLİK VE GÜVENLİK

6.1 Asinpan, gizlilik kapsamında yalnızca, ÜYE’nin adını, soyadını, e-posta adresini ve ödeme sırasında gerekli olan adresini saklamaktadır. Saklanan bu kişisel veriler, yasalara aykırı bir durum olmadığı sürece hiç kimse ile paylaşılmamaktadır.
6.2 Asinpan hiçbir şekilde kredi kartı bilgilerini kendi bünyesinde saklamaz. Kredi kartı ile yaptığınız tüm işlemler İyzico alt yapısı kullanılarak gerçekleştirilir.
6.3 Müşteri (son kullanıcı), ödeme yöntemine, üyeliğine ve siparişine ilişkin bilgilerin, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi, araştırılması ve tespit edilmesini temin amacıyla iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye aktarılmasına ve iyzico tarafından https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi/ adresindeki Gizlilik Politikası’nın en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesine ve saklanmasına rıza göstermektedir.
6.4 İMPEKTRA bazı dönemlerde ÜYE’lere kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir.
6.5 Eposta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, ÜYE tarafından elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, İşbu sözleşmede belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.
6.6 İMPEKTRA, İşbu sözleşme ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Firmamız tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Mağazamız üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Firmamız ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.
6.7 Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, İMPEKTRA, ÜYE’nin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
6.8 Firmamız, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
6.9 İSTİSNAİ HALLER: Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde İMPEKTRA, işbu “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

  • Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
  • Mağazamızın kullanıcılarla akdettiği “Üyelik Sözleşmesi”‘nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
  • Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
  • Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

6.10 ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR: Asinpan, web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. İMPEKTRA, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Firmamıza ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece Asinpan kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.
6.11 E-POSTA GÜVENLİĞİ: Asinpan Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.
6.12 TARAYICI ÇEREZLERİ: Firmamız, Asinpan’ı ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolaylaştırır.
Teknik iletişim dosyası, siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.
6.13 İMPEKTRA, işbu “Gizlilik Politikası” hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

MADDE 7 : YÜRÜRLÜK, SÜRE VE FESİH

7.1 Üye’nin, üyelik kaydı yapması üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Üye’nin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.
7.2 İşbu sözleşme ÜYE’nin üyeliğini iptal etmesi veya İMPEKTRA tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. İMPEKTRA, ÜYE’nin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda ÜYE’nin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

MADDE 8 : MÜCBİR SEBEP

Taraflar’ın her ikisinin veya birinin çalışma imkanlarının kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve lokavt vb. hükümet veya resmi makamlarca alınmış kararlar gibi Taraflar’ın kontrolü haricinde zuhur eden haller işbu Sözleşme konusu edimlerin yerine getirilmesini etkiledikleri ölçüde Taraflar için Mücbir Sebep sayılır. Taraflar Mücbir Sebep’in zuhurunu derhal yazılı olarak karşı Taraf’a bildirecek ve resmi belgeler ile tevsik edecektir. Mücbir Sebep halinin 2 (iki) aydan fazla sürmesi halinde Taraflar işbu Sözleşme’yi Mücbir Sebep hali ortadan kalkana kadar askıya alabilecekler ya da karşılıklı olarak mutabık kalmak kaydı ile Sözleşme’yi feshedebileceklerdir. Sözleşme’nin işbu maddesi uyarınca feshedilmesi halinde Taraflar Mücbir Sebep’in doğduğu ana kadar birbirlerine karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlü olduklarını ve ayrıca herhangi bir tazminat talep etmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler. Mücbir Sebep durumunda Tarafların fesih tarihine kadar yaptığı ancak karşılığında hizmet almadığı işlerin ödemelerini talep hakkı saklıdır.

MADDE 9 : TEBLİGAT

İşbu Sözleşme’de yer alan hususların yerine getirilebilmesi ve gerekli tebligatın yapılabilmesi için Taraflar, 1. maddede belirtilen adreslerini yasal ikametgah adresi olarak belirlemişlerdir. Taraflar, adres değişikliklerini 3 (üç) iş günü içerisinde yazılı olarak diğer Taraf’a bildirmedikleri takdirde, bu adreslere yapılacak tebligatların geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler. İşbu Sözleşme kapsamında Taraflar arasında yapılacak her türlü ihbar, talep ve diğer bildirimler Taraflar’ın yukarıda belirtilen adreslerine yazılı olarak elden teslim, iadeli taahhütlü posta ve/veya noter marifeti ile yapılacaktır.

MADDE 10 : UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olup, Türk hukuku uygulanır. Bu kapsamda Taraflar herhangi bir dava açılmadan önce veya davanın görülmesi sırasında, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu uyarınca, uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak arabulucuya başvurma konusunda anlaşabilirler.

MADDE 11 : TEMSİL

Bu Sözleşme’deki hiçbir hüküm, Taraflar’dan birini diğerinin hukuki temsilcisi veya müşterek iş ortağı durumuna getirdiği veya Taraflar’dan birini zımni olarak diğer Taraf’ı temsil etme, diğer Taraf’ın nam veya hesabına ya da diğer Taraf’ı bağlayacak nitelikte taahhütler üstlenme veya borç altına girme veya bağış yapma yetkisi verdiği şeklinde yorumlanamaz.

MADDE 12 : HÜKÜMLERİN AYRILABİLİRLİĞİ

Eğer işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmü, herhangi bir sebepten ötürü geçersiz, mevzuata aykırı veya uygulanamaz hale gelirse, bu geçersizlik, uygulanamama veya mevzuata aykırılık hali olmasaydı nasıl uygulanacak idiyse, buna en yakın şekilde yorumlanır ve uygulanır. Böyle geçersiz, uygulanamaz veya mevzuata aykırı olarak kabul edilen bir hükmün mevcudiyeti diğer hükümlerin geçerliliği, yasalara uygunluğu ve uygulanabilirliğini etkilemez. Ayrıca, işbu Sözleşme’de yer alan koşullardan herhangi birisinin Taraflarca farklı uygulanması, o maddenin bu şekliyle kabul edildiği anlamına gelmeyeceği gibi, söz konusu uygulama diğer maddelerin geçerliliğine de sirayet etmeyecektir. Ayrıca bir kısım maddelerin uygulanmaması, söz konusu maddelerin yürürlükten kalktığı şeklinde de yorumlanmayacaktır.